تیزینگ به نوعی از تبلیغات گفته می‌شود که پیام تبلیغ دهنده به صورت مبهم است و نوع ارائه به صورتی است که ذهن مخاطب را درگیر خود می کند و باعث جلب توجه بیشتر می‌شود، همچون بیلبوردی که جمله کوتاه لطفاً منتظر باشید روی آن نوشته شده که بعد از مدتی پیام تبلیغاتی به صورت کامل نمایش داده می‌شود.

در طراحی تبلیغات تیزینگ باید به این نکته توجه کنیم که محتوای تولید شده در ابتدا به گونه ای باشد که مخاطب زمانی که به صورت ناخواسته با آن روبرو شد تمایل به رمزگشایی آن داشته باشد و به گونه ای نباشد که فرد بعد از فهمیدن هدف از این نوع تبلیغ حس تمسخر و تحقیر شدن داشته باشد.

نمونه هایی از آن در زیر آمده است.